ANNOUNCEMENT
Guess & WIn Contest! Guess The Game & Multiply Your Winnings This Deepavali At WIN22

BAGAIMANA MENUNTUT?

Promosi Tema & Syarat Umum

  • Hanya taruhan sah yang menghasilkan pulangan dengan keputusan menang/kalah akan dikira dalam jumlah rollover. Semua taruhan seri atau sepadan, terbatal atau tidak sah, taruhan terletak pada kedua-dua belah pihak dalam satu permainan tidak boleh dikira dalam jumlah rollover.
  • WIN22 berhak untuk membatalkan atau menamatkan sebarang akaun duplikat atau mana-mana akaun yang tidak mematuhi Terma dan Syarat yang ditetapkan.
  • WIN22 berhak untuk mengubahsuai syarat syarat dan kandungan atau membatalkan promosi ini pada bila-bila masa tanpa perlu pengumuman.
  • WIN22 berhak untuk menuntut balik bonus atau kemenangan yang telah dibayar atau/dan menutup mana-mana akaun taruhan dalam keadaan di mana penglibatan ahli dalam penyalahgunaan promosi atau penipuan dikesan.
  • Semua promosi tertakluk kepada Terma & Syarat Am yang diterbitkan.

CONTACT US

  • WHATSAPP: CLICK HERE
  • WECHAT: win22club
  • LINE: WIN22_WIN22
  • KAKAOTALK: WIN22CLUB

FOLLOW US

BACK TO TOP